Atstovavimas ir konfliktų sprendimas

Turime didelę patirtį teikiant teisinę pagalbą ir ginant asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, atstovaujant jų interesus, siekiant padėti kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių.

Vykdome veiklą, tenkinant viešuosius interesus ir teikiant viešąsias paslaugas – informacijos, konsultacijų, mokymų, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, metodinių ir kitų paslaugų verslo pradžios, verslo planavimo, finansavimo šaltinių paieškos, finansų tvarkymo, personalo valdymo, inovacijų aktyvinimo, kooperacijos, technologijų plėtojimo ir perkėlimo paslaugas, teikiant teisines paslaugas bei kitas verslui aktualias paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir (arba) fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti ar vykdantiems verslą.